[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]
Дифузійна камера,  прилад, в якому можна спостерігати видимі сліди (треки) заряджених часток. Як і в Вільсона камері, треки в Д. до. створюються краплями рідини в пересиченій парі, а центрами конденсації є іони, траєкторії зарядженої частки, що утворюються уподовж. Пересичення газу в Д. до. досягається за рахунок безперервного потоку пари від гарячішої поверхні в кришки камери до холодної поверхні в її дна. На відміну від камери Вільсона, в Д. до. пересичення існує постійно, тому Д. до. чутлива до іонізуючих часток безперервно. Д. до. вперше здійснена американським фізиком А. Лангсдорфом в 1936.
Металеве дно камери, заповненої газом, охолоджується твердою вуглекислотою до температури — 60—70°С (  рис  .). Унаслідок теплопровідності газу і конвективного теплообміну між газом і стінками камери в камері встановлюється великий перепад температури по висоті. Верхня частина камери заповнюється парами метилового спирту з пружністю, близькою до насичення (при температурі від 10 до 20°С). Пари спирту дифундують вниз і конденсуються на дні камери. Т. до. температура газу в області, прилеглій до дна камери, значно нижче, ніж температура в кришки, внизу утворюється шар з пересиченням парами спирту, в якому формуються треки часток. Висота чутливого до іонізуючих часток шаруючи в Д. до. досягає 50—70  мм  . Чіткі сліди часток в Д. до. утворюються при температурних перепадах в чутливому шарі ~ 50—10  град/см  .
  Д. до. високого тиску наповнюють воднем до 3—4  Мн/м 2 (30—40  атм  .) і гелієм до 20  Мн/м 2  (20  атм  .). Вони застосовуються для вивчення процесів взаємодії часток високої енергії з ядрами водню, дейтерію і гелію. Поміщаючи Д. до. у магнітне поле (~10—20000  е  ), можна з великою точністю вимірювати імпульси часток. За допомогою Д. до. було досліджено утворення пі-мезонів при зіткненнях протонів, нейтронів і інших часток з ядрами водню і гелію; спостерігалося парне народження лямбда- гіперіонів з До-мезонами при зіткненнях p-мезонів з протонами і ін.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Рентгенівська установка PHYWE XR 4.0 X-ray expert unit
дозволяє вивчити всі важливі теми фізики рентгенівських променів, що входять до навчальних програм загальноосвітніх навчальних закладів та ВНЗ. Сімейство приладів XR 4.0, завдяки додатковим комплектам розширення, добре узгоджується з темами шкільного та вузівського курсів фізики, хіміки, біології, наук про землю, медицини, матеріалознавства, а також інженерних наук.
  
© Мала академія наук України 2012
Лабораторія МанЛаб
Обладнання. Фізична лабораторія