[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Установка для вивчення роботи газового лазера ФДСВ-12
Установка ФДСВ-12 призначена для організації лекційного експерименту при читанні лекцій з курсу «Фізика». Установка являє собою найбільш розповсюджений гелій-неоновий лазер з блоком живлення. Наявність оптичної лави і набору оптичних елементів дозволяють демонструвати наступні фізичні явища: поляризація світла, дифракція світла, інтерференція світла, монохроматичність лазерного випромінювання. Особливістю конструкції установки є те, що кожух виконаний із прозорого матеріалу і це дозволяє бачити будову лазера. Легкий доступ до елементів юстування і наявність інструменту дозволяє налагоджувати лазер і демонструвати будову оптичного резонатора. До складу установки входять: оптична лава, джерело живлення, фотоприймач випромінювання, екран, поляризатор, біпризма Френеля, дифракційна гратка, лінза, тримач оптичних елементів, ключ для юстування.
Установка для вивчення космічних променів ФПК-01
Установка ФПК-01 призначена для вимірювання кутового розподілу інтенсивності космічного випромінювання і називається "космічним телескопом". Телескоп являє собою систему лічильників Гейгера-Мюллера, що дозволяє реєструвати космічні частинки, які летять у заданому напрямку. Сигнали від кожного з рядів лічильників подаються на електронну схему, що дає імпульс тільки тоді, коли через всі ці лічильники пролетить одна і та сама частинка.
У роботі перевіряється пряма пропорційність інтенсивності падаючих космічних променів до квадрата косинуса кута нахилу телескопа до вертикалі.
Установка складається з радіометричної частини "телескопа" і пристрою підрахунку імпульсів.
© Мала академія наук України 2012
Лабораторія МанЛаб
Обладнання. Фізична лабораторія