[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Установка для демонстрації досліду Франка і Герца ФДСВ-01
Установка ФДСВ-01 призначена для організації демонстраційного експерименту в аудиторії при читанні лекцій по розділу «Будова речовини. Квантова фізика.» курсу «Фізика». Установка дозволяє продемонструвати класичний дослід Франка і Герца і дає експериментальне підтвердження постулатів Бора. Дослід Франка і Герца знайомить з загальними закономірностями процесів збудження атомів газу електронним ударом шляхом виміру попередніх потенціалів збудження. Принцип роботи установки полягає в отриманні на екрані осцилографа залежності анодного струму лампи від напруги катод-сітка при фіксованій напрузі анод-сітка.
Установка складається зі стенду, що містить трьохелектродну лампу, наповнену інертним газом і вимірювальних приладів, що поставляються окремо.
Установка для демонстрації випромінювання темного і світлого тіла з однією температурою ФДСВ-06
Установка ФДСВ-06 призначена для демонстрації закону Кірхгофа для теплового випромінювання і деяких його наслідків в аудиторії при читанні лекцій по розділу «Квантова фізика. Будова речовини» курсу «Фізика».
Дана установка забезпечує можливість організації демонстрації випромінювання темного і світлого тіла при одній температурі шляхом виміру випромінювання темної і світлої сторін нагрівача за допомогою термодатчиків з наступною індикацією величини випромінювання на вимірювальному приладі.
Установка для визначення резонансного потенціалу методом Франка і Герца ФПК-02
Установка ФПК-02 призначена для ознайомлення з загальними закономірностями процесів збудження атомів газу електронним ударом і виміру перших потенціалів збудження. Установка дозволяє відтворювати класичний дослід Франка і Герца і дає експериментальне підтвердження постулатів Бора.
Установка складається з об’єкту дослідження, що являє собою трьохелектродну лампу, наповнену інертним газом і електронного блоку управління та індикації. Принцип роботи установки грунтується на отримані на екрані осцилографу залежності анодного струму лампи від напруги катод - сітка при фіксованій напрузі анод - сітка. Установка складається з вимірювального блоку й об’єкту дослідження.
© Мала академія наук України 2012
Лабораторія МанЛаб
Обладнання. Фізична лабораторія