[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Установка лабораторна "Гіроскоп" ФМ-18М
Установка лабораторна "Гіроскоп" призначена для проведення лабораторних робіт по курсу "Фізика", розділ "Фізичні основи механіки" у вищих навчальних закладах.
 Установка забезпечує можливість проведення наступних експериментів:
визначення швидкості прецесії гіроскопа та вимір частоти обертання маховика гіроскопа;
визначення залежності кутової швидкості прецесії гіроскопа від кутової швидкості обертання маховика гіроскопа та моменту сил, що прикладені до горизонтальної осі гіроскопа.
 Установка складається із самого гіроскопа та вимірювального пристрою, що є також блоком живлення для гіроскопа.
Установка для вивчення хвильових явищ на поверхні води ФПВ-02
Установка для вивчення основних хвильових явищ на поверхні води ФПВ-02 призначена для проведення наступних лабораторних робіт: визначення довжини хвилі, визначення фазової швидкості поверхневих хвиль, вивчення інтерференції хвиль від двох когерентних джерел, вивчення дифракції хвиль від однієї щілини, вивчення дифракції хвиль від двох щілин, вивчення дифракції хвиль від решітки вивчення дифракції хвиль від кутового екрану.
Принцип дії установки оснований на освітленні модульованим світлом хвильової картини на поверхні води. Частота переривань світлового потоку співпадає з частотою коливань вібратора, який збуджує хвилі. Стояча хвильова картина проектується на екран, де і виконуються необхідні виміри.
Установка виконана в настільному виконанні і складається із діаскопу та вимірювального пристрою.
© Мала академія наук України 2012
Лабораторія МанЛаб
Обладнання. Фізична лабораторія