[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Установка лабораторна "Маятник похилий"ФМ-16М
Установка лабораторна "Маятник похилий" призначена для проведення лабораторних робіт по курсу "Фізика", розділ "Фізичні основи механіки" у вищих навчальних закладах. 390 10 0...10 8 250x210x530 5
Установка забезпечує можливість визначення коефіцієнтів тертя ковзання і тертя кочення.
Установка лабораторна "Маятник Обербека" ФМ-14М
Установка лабораторна "Маятник Обербека" призначена для проведення лабораторних робіт по курсу "Фізика", розділ "Фізичні основи механіки" у вищих навчальних закладах.
Установка забезпечує можливість проведення наступних експериментів:
визначення власного моменту інерції маятника Обербека;
встановлення залежності моменту інерції тіла від квадрата відстані до осі обертання.
Установка лабораторна "Маятник Максвела" ФМ-12М
Установка лабораторна "Маятник Максвела" призначена для проведення лабораторних робіт по курсу "Фізика", розділ "Фізичні основи механіки" у вищих навчальних закладах.
Установка дозволяє ознайомитися зі складним рухом твердого тіла, вивчити закон збереження енергії на прикладі руху маятника Максвела та демонструвати перехід потенційної енергії в кінетичну енергію і навпаки.
© Мала академія наук України 2012
Лабораторія МанЛаб
Обладнання. Фізична лабораторія