[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]
"Разрахунок та конструювання аналематичного сонячного годинника"
Більше...
розробленим корпорацією Fourier - MultiLab, корпорацією Phywe - Measure та іншим. Для аналізу фото та відеозаписів досліджень пропонується використовувати спеціалізовану програму Tracker. Перед початком ознайомлення та виконання навчальних досліджень необхідно завантажити та встановити на компьютері це програмне забезпечення з сайта лабораторії (розділ "Аналітичний софт") або з сайта розробника. Усе програмне забезпечення доступне для безкоштовного використання. Час від часу відбувається його поновлення на сайті виробника. Для більш грунтовного використання програмного забезпечення приводяться детальні його описи у вигляді підручників, доступних для завантаження у роділі "Бібліотека". При виконанні навчального дослідження пропонується, використовуючи файли вимірів опрацювати їх та отриманий результат занести до таблиці результатів. Таблиця згенерована у програмі Microsoft Excel. При внесенні необхідних даних прораховується автоматично кінцевий результат та похибки. Вказаний файл може бути використаний дослідником для опрацювання результатів досліджень, виконаних на власному обладнанні. У кожному навчальному дослідженні присутня сторінка з варіантами які пропонуються для продовження дослідження. У розділі "Відеозаписи експериментів" також присутні файли з вимірами та файли для аналізу відеозапису.
© Мала академія наук України 2012
Проект "Експериментарій" - це навчальне середовище, призначене для ознайомлення з методами проведенням експериментального дослідження на сучасному технічному обладнанні та використання аналітичного програмного забезпечення для опрацювання його результатів. Проект містить приклади навчально-дослідницьких робіт, класифіковані за галузями природничих наук.
Головна мета проекту - створити умови для оволодіння сучасними методами експериментальних досліджень. Дослідження проводяться на обладнанні, яке знаходиться в лабораторії МанЛаб. За умови наявності аналогічного обладнання у користувача воно може бути повністю відтвореним ним особисто. За умови відсутності необхідного обладнання, у прикладах навчально-дослідницьких робіт присутнє зображення процесу проведення дослідження. Результатом більшості досліджень є файли з результатами у вигляді: файлів вимірювань за допомогою цифрових лабораторії, фотографій або відеозаписів, призначених для аналізу за допомогою спеціального програмного забезпечення. Кожне навчальне дослідження завантажується на компьютер користувача у вигляді невеликого модуля, який може працювати як самостійно так і звертаючись до ресурсів розміщених на сайті лабораторії. У лабораторії використовується обладнання яке працює з програмним забезпеченням
Інженерні науки
Навчальний проект "Експериментарій"
Лабораторія МанЛаб
Дослідження             Експериментарій