[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]
Пащенко Євген Юрієвич
Старший науковий співробітник Інститут Телекомунікацій і Глобального Інформаційного Простору НАН України
Кандидат економічних наук відділ природних ресурсів
Наукові нітереси: економіка природокористування, мінералогія палеонтологія, археологія.
Список публікацій
Демонстрація руху тіла, кинутого під кутом 45 градусів до горизонту
Даний розділ призначено для замовлення експерименту, який можна провести в умовах лабораторії МанЛаб.
Навчально-дослідницький проект "Джоуль"
Визначення густини твердого тіла та рідини із застосуванням метода гідростатичного зважування
Мобільна цифрова лабораторія NOVA5000
© Мала академія наук України 2012
Лабораторія МанЛаб
Експерти