[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]
Опубліковано 8 наукових праць:
7 – в матеріалах і тезах конференцій:
            1 стаття опублікована у виданні, включеному до переліку ВАК України
П.І.Б.: Шаповалов Євгеній Борисович
Посада: провідний інженер
Відділ: створення навчально тематичних систем знаннь, МанЛаб.
Сфера діяльності: екологія, біотехнологія, аналітична хімія, загальна хімія, органічна хімія, біохімія, харчова експертиза, фізіологія харчування.
Напрям наукової роботи: Біотрансформація відходів птахівництва; систематизація знань.
Тема наукової роботи: Інтенсифікація метанової ферментації пташиного посліду шляхом Anamox реакції; систематизація наукових знань у вигляді онтологій.
Особисті досягнення: Переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрямку «Хімічні технології», 2014 р., ІІ місце у конкурсі найкращих дипломних робіт з напрямку «Біотехнологія», 2014р.
Громадська діяльність: Лідер студентського науково-конструкторського гуртка «Geek workspace NUFT».
Мобільний телефон: 068-901-15-75
Демонстрація руху тіла, кинутого під кутом 45 градусів до горизонту
Даний розділ призначено для замовлення експерименту, який можна провести в умовах лабораторії МанЛаб.
Навчально-дослідницький проект "Джоуль"
Визначення густини твердого тіла та рідини із застосуванням метода гідростатичного зважування
Мобільна цифрова лабораторія NOVA5000
© Мала академія наук України 2012
Лабораторія МAHЛаб
Головна
Рубрики