[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]
© Мала академія наук України 2012
У цьому розділі викладені відеозаписи експериментів, класифіковані за галузями предметів природничого циклу. Експерименти, що присутні на відеозаписах стосуються курсів викладання предметів як у середній загальноосвітній школі, так і курсів викладання предметів у вищому навчальному закладі. У переліку присутні записи демонстраційних експериментів, лабораторних робіт та навчально--дослідницьких робіт. Характерною ознакою відеозаписів є використання сучасних цифрових лабораторій для додаткового ілюстрування динаміки досліджуваних параметрів. Відеозаписи супроводжуються переліком обладнання, яке використовувалось при проведенні експерименту, коротким коментарем експерименту, посиланнями на інтернет ресурси, файлами вимірів досліджуваних параметрів (за допомогою цифрових лабораторій) та файлами, призначеними для проведення аналізу відеоряду за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, що міститься у розділі "Аналітичний софт".
При використання відеозаписів або їх частин у будь-яких цифрових або друкованих ресурсах, посилання на сайт лабораторії МанЛаб обов'язкове.
Відеозаписи експериментів
Лабораторія МанЛаб
Відео