[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]
Рух тіл у полі сил тяжіння. Вільне падіння.
Рух тіла по колу. Нормальне та тангенціальне прискорення руху.
Середня та миттєва швидкість нерівномірного руху. Рівноприскорений прямолінійний рух.
Відносність руху. Закони додавання швидкостей.
Кінематика. Рівномірний прямолінійний рух.
1 2 3 4 5 6
Географія
Астрономія
Біологія
© Мала академія наук України 2012
Лабораторія МанЛаб
Відеолекції. Фізика